Trái
Hình tin tức 2

Trả lời: 

Nguyên nhân: 

1: Do lớp mạch ở dưới bề mặt của phím bị đứt mạch dẫn tới phím không gõ được với trường hợp này ta phải tháo phím và sấy sau đó vẽ lại mạch

Đối với trường hợp bị chập phím một phím chạy liên tục như aaaaaaaaaaaaaaaa hoặc iiiiiiiiiiii hoặc kkkkkkkk... là do ở lớp mạch của bàn phím laptop bị ẩm, nước đổ vào hoặc cafe đổ vào ....với trường hợp này ta lên thay phím mới, hoặc sửa chữa thì phải sấy mạch và cắt bỏ những đoạn chập trên mạch và nối thêm nếu bị đứt mạch. 

2: Đã thay phím mới mà vẫn không được thì nguyên nhân do lỗi IO trên main IO quản lý bàn phím 

 Giá sửa:

-Thay IO từ 300.000 đ đến 600.000 đ tùy từng đời máy

-Sửa bàn phím laptop.Bàn phím bị liệt,bị chập, không gõ được 

-Sửa bàn phím laptop bị dính phím, loạn phím giá 200.000 đ có thể lấy ngay trong ngày với bàn phím thông thường với phím tán báo giá sau khi kiểm tra  
-Sửa bàn phím laptop bị chập kêu iii liên tục giá 200.000 đ có thể lấy ngay trong ngày với bàn phím thông thường. 

Chi tiết cần tư vấn thêm xin liên hệ Công ty Võ Minh : 38.391.232 .


Bình luận về dịch vụ và sản phẩm

Copyright © Võ Minh
top TOP